Wayflyers meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

1. Velkommen til Wayflyers meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger
2. Vores rolle som dataansvarlig
3. Hvilke personlige oplysninger indsamler vi?
4. Formål og retsgrundlag for databehandlingen
5. Hvordan indsamles dine personlige oplysninger?
6. Hvordan vi bruger dine personlige oplysninger
7. Videregivelse af dine personlige oplysninger
8. Internationale dataoverførsler
9. Datasikkerhed
10. Opbevaring af data
11. Dine juridiske rettigheder
12. Ordliste
13. Ændringer i meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger

1. Velkommen til Wayflyers meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

1.1 Wayflyer Limited, der handler som "Wayflyer", (herunder virksomheder, der kontrolleres af eller er under fælles kontrol med Wayflyer Limited, kollektivt benævnt Wayflyer-koncernen) respekterer dit privatliv og er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger. Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger informerer dig om, hvordan vi passer på dine personlige oplysninger, og fortæller dig om dine rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger og om, hvordan loven beskytter dig.

Brug venligst ordlisten for at forstå betydningen af nogle af de udtryk, der anvendes i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

1.2 Denne fortrolighedserklæring har til formål at give dig oplysninger om, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger gennem din brug af Wayflyers websteder (herunder alle Wayflyer-koncernens websteder, mobilapplikationer eller ethvert websted, der drives af Wayflyer i samarbejde med en kommerciel partner, der tilbyder Wayflyer-tjenester), herunder alle data, som du måtte give som en del af vores online ansøgningsproces, ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev eller andet markedsføringsmateriale, ved at indsende en forespørgsel, ved at bruge andre onlinetjenester eller ved at ansøge om en stilling hos Wayflyer.

1.3 Denne fortrolighedserklæring skal læses sammen med relaterede politikker og procedurer, som Wayflyer opretholder med hensyn til overholdelse af databeskyttelseslovene.

1.4 Wayflyer er ikke kun forpligtet til at overholde lovens bogstav, men også lovens ånd og lægger stor vægt på korrekt, lovlig og retfærdig håndtering af alle personlige data og på at respektere de juridiske rettigheder, privatlivets fred og tillid hos alle personer, som Wayflyer har med at gøre.

1.5 Wayflyers websteder og Wayflyers tjenester er ikke beregnet til forbrugere.

1.6 Det er vigtigt, at du læser denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger sammen med enhver anden meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger eller meddelelse om rimelig behandling, som vi måtte give ved særlige lejligheder, når vi indsamler eller behandler personoplysninger om dig, så du er fuldt ud klar over, hvordan og hvorfor vi bruger dine oplysninger. Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger supplerer de andre meddelelser og har ikke til formål at tilsidesætte dem.

2. Vores rolle som dataansvarlig

2.1 Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger udstedes på vegne af Wayflyer Ltd, der driver virksomhed under navnet "Wayflyer", og som har sit registrerede kontor på One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, D01X9R7, Irland. Vores virksomhedsregistreringsnummer er 602786. Wayflyer Limited, der handler som "Wayflyer", er den dataansvarlige i forbindelse med denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og for behandlingen af personoplysninger, der indsamles af medlemmer af Wayflyer-koncernen.

2.2 Hvis du har spørgsmål om denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, herunder anmodninger om at udøve dine juridiske rettigheder, bedes du kontakte privacy@wayflyer.com.

2.3 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Vi vil dog sætte pris på at få mulighed for at behandle dine bekymringer, før du henvender dig til en tilsynsmyndighed, så kontakt os venligst i første omgang.

2.4 Links fra tredjeparter: Dette websted kan indeholde links til websteder, plug-ins og applikationer fra tredjeparter. Hvis du klikker på disse links eller aktiverer disse forbindelser, kan det give tredjeparter mulighed for at indsamle eller dele data om dig. Vi har ikke kontrol over disse tredjepartswebsteder og er ikke ansvarlige for deres erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger. Når du forlader vores websted, opfordrer vi dig til at læse fortrolighedserklæringen for hvert websted, du besøger.

3. Hvilke personlige oplysninger indsamler vi?

3.1 Ved personoplysninger eller personlige oplysninger forstås alle oplysninger om en person, som kan identificere denne person. Det omfatter ikke data, hvor identiteten er fjernet (anonyme data). Wayflyer leverer business to business-tjenester. For at kunne levere disse tjenester og kommunikere med vores erhvervskunder har vi imidlertid brug for oplysninger om ansatte, direktører og andre ledende medarbejdere i disse virksomheder. Vi behandler også oplysninger om enkeltpersoner, der interagerer med Wayflyer, enten gennem direkte kontakt med os, gennem Wayflyers websteder eller på sociale medier.

3.2 Vi kan indsamle, bruge, opbevare og overføre forskellige former for personlige oplysninger om dig, som vi har grupperet som følger:

 1. Identitetsdata omfatter fornavn, efternavn, brugernavn eller lignende identifikator, titel og fødselsdato.
 2. Kontaktoplysninger omfatter faktureringsadresse, e-mailadresse og telefonnumre.
 3. Finansielle data omfatter oplysninger om bankkonti og betalingskort.
 4. Adgangsdata omfatter brugernavn, login- og adgangskodeoplysninger for din bankkonto, kortbehandlerkonto og andre tredjepartstjenester (herunder, men ikke begrænset til, Adwords, Facebook, Google Analytics, Shopify, Stripe og andre konti, som kan være nødvendige fra tid til anden), som du har givet os som en del af onlineansøgningsprocessen.
 5. Transaktionsdata omfatter oplysninger om betalinger til og fra dig og andre oplysninger om tjenester, som du har købt hos os.
 6. Tekniske data omfatter internetprotokol (IP) adresse, dine login-data, browsertype og -version, tidszoneindstilling og placering, browser plug-in typer og versioner, operativsystem og platform og anden teknologi på de enheder, du bruger til at få adgang til Wayflyers websteder.
 7. Profiloplysninger omfatter dit brugernavn og din adgangskode, køb af tjenester eller ordrer, som du har foretaget, dine interesser, præferencer, feedback og svar på undersøgelser.
 8. Brugsdata omfatter oplysninger om, hvordan du bruger Wayflyers websteder.
 9. Markedsførings- og kommunikationsdata omfatter dine præferencer for at modtage markedsføring fra os og vores tredjeparter og dine kommunikationspræferencer.
 10. Rekrutteringsdata, hvor du overvejes til en stilling hos Wayflyer, vil data om dit CV/resume blive behandlet.
 11. Optegnelser af diskussioner med vores kundesupportteams, herunder optagelser af opkald, når du deler kommentarer og meninger med os, stiller os spørgsmål eller indgiver en klage, herunder når du ringer til os, vil vi opbevare en optegnelse af dette. Dette omfatter, når du sender os e-mails, breve, ringer til vores supportteam eller kontakter os via sociale medier.

5. Hvordan indsamles dine personlige oplysninger?

Vi bruger forskellige metoder til at indsamle data fra og om dig, herunder gennem:

a. Direkte interaktioner. Du kan give os dine identitets-, kontakt- og finansielle data ved at udfylde formularer eller ved at korrespondere med os pr. post, telefon, e-mail eller på anden måde. Dette omfatter

 1. oprette en konto;
 2. deltage i onlineansøgningsprocessen;
 3. abonnere på vores publikationer;
 4. anmode om at få tilsendt markedsføringsmateriale til dig;
 5. deltage i en kampagne eller undersøgelse;
 6. søge et job i Wayflyer;
 7. give os noget feedback, eller
 8. sende en forespørgsel via formularen Kontakt os.

b. Automatiserede teknologier eller interaktioner. Når du interagerer med et Wayflyer-websted, kan vi automatisk indsamle tekniske data om dit udstyr, dine browsing-handlinger og mønstre. Vi indsamler disse personlige data ved hjælp af cookies (i overensstemmelse med vores Cookiepolitik), serverlogs og andre lignende teknologier. Vi kan også modtage tekniske data om dig, hvis du besøger andre websteder, der anvender vores cookies.

c. Tredjeparter eller offentlige kilder. Vi kan modtage kontakt-, finans- og transaktionsdata fra udbydere af tekniske, betalings- og leveringstjenester som Realex eller Stripe, andre analyseudbydere, offentlige registre eller offentlige sociale medier som LinkedIn og kontaktgenereringsværktøjer som Apollo, Cognism, Lusha, RocketReach, SignalHire, ZoomInfo og Adapt.

6. Hvordan vi bruger dine personlige oplysninger

6.1 Lovligt grundlag. Vi vil kun bruge dine personoplysninger, når loven tillader det. Oftest vil vi bruge dine personoplysninger under følgende omstændigheder, hvor:

 1. Vi har brug for at opfylde den kontrakt, vi er ved at indgå eller har indgået med dig;
 2. Det er nødvendigt for vores legitime interesser (eller en tredjeparts interesser), og dine interesser og grundlæggende rettigheder har ikke forrang for disse interesser;
 3. Når vi skal overholde en lovmæssig eller reguleringsmæssig forpligtelse.

Generelt er vi ikke afhængige af samtykke som retsgrundlag for behandling af dine personlige oplysninger, bortset fra i forbindelse med at sende visse markedsføringsmeddelelser til dig via e-mail eller sms. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til markedsføring tilbage ved at kontakte os på privacy@wayflyer.com.

6.2 Markedsføringsmeddelelser fra os

Vi kan bruge dine identitets-, kontakt-, tekniske, profil- og brugsdata til at danne os et billede af, hvad vi tror, du ønsker eller har brug for, eller hvad der kan være af interesse for dig. Det er sådan, vi beslutter, hvilke produkter, tjenester og tilbud der kan være relevante for dig.

6.3 Opting out

Vi giver dig valgmuligheder med hensyn til visse anvendelser af personlige data, især i forbindelse med markedsføring og reklame. Du kan til enhver tid bede os eller tidligere autoriserede tredjeparter om at stoppe med at sende dig markedsføringsbeskeder ved at kontakte os på privacy@wayflyer.com.

6.4 Cookies

Du kan indstille din browser eller dit center for cookiepræferencer til at afvise alle eller nogle browsercookies eller til at advare dig, når websteder sætter eller får adgang til cookies. Hvis du deaktiverer eller afviser cookies, skal du være opmærksom på, at visse dele af dette websted kan blive utilgængelige eller ikke fungere korrekt. Du kan finde flere oplysninger om de cookies, vi bruger, i vores politik om cookies.

6.5 Ændring af formål

Vi bruger kun dine personoplysninger til de formål, som vi har indsamlet dem til, medmindre vi med rimelighed mener, at vi har brug for at bruge dem til en anden grund, og denne grund er forenelig med det oprindelige formål. Hvis du ønsker at få en forklaring på, hvordan behandlingen til det nye formål er forenelig med det oprindelige formål, bedes du kontakte os på privacy@wayflyer.com.

Hvis vi har brug for at bruge dine personoplysninger til et ikke-relateret formål, vil vi underrette dig, og vi vil forklare det retsgrundlag, der giver os mulighed for at gøre det.

Bemærk, at vi kan behandle dine personoplysninger uden din viden eller samtykke i overensstemmelse med ovenstående regler, hvor dette er påkrævet eller tilladt ved lov.

7. Videregivelse af dine personlige oplysninger

7.1 Vi kan være nødt til at dele dine personlige oplysninger med de parter, der er anført nedenfor:

 1. Interne tredjeparter som anført i ordlisten
 2. Eksterne tredjeparter som anført i ordlisten

7.2 tredjeparter i forbindelse med en overtagelse, fusion, aktieinvestering eller lignende virksomhedstransaktion; og

7.3 Tredjeparter, som vi sælger, overdrager eller fusionerer dele af vores virksomhed eller vores aktiver til; alternativt kan vi søge at opkøbe andre virksomheder eller fusionere med dem; hvis der sker en ændring i vores virksomhed, kan de nye ejere eller nyerhvervede virksomheder bruge dine personoplysninger på samme måde som beskrevet i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

Vi kræver, at alle tredjeparter respekterer sikkerheden af dine personlige oplysninger og behandler dem i overensstemmelse med loven. Vi tillader ikke vores tredjepartstjenesteudbydere at bruge dine personoplysninger til deres egne formål og tillader dem kun at behandle dine personoplysninger til bestemte formål og i overensstemmelse med vores instruktioner.

8. Internationale dataoverførsler

Når vi overfører dine personoplysninger ud af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), sikrer vi en tilsvarende grad af beskyttelse ved at anvende specifikke kontrakter, der er godkendt af Europa-Kommissionen, og som giver personoplysninger den samme beskyttelse som i EU (kendt som standardkontraktbestemmelser).

9. Datasikkerhed

9.1 Vi har indført passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personlige oplysninger ved et uheld går tabt, bruges eller får uautoriseret adgang til dem, ændres eller videregives. Desuden begrænser vi adgangen til dine personoplysninger til de medarbejdere, agenter, entreprenører og andre tredjeparter, som har et forretningsmæssigt behov for at vide det. De vil kun behandle dine personoplysninger efter vores anvisninger, og de er underlagt en tavshedspligt.

9.2 Vi har indført procedurer til håndtering af enhver formodet overtrædelse af persondata og vil underrette dig og enhver gældende tilsynsmyndighed eller andre reguleringsmyndigheder om en overtrædelse, hvis vi er juridisk forpligtet til det.

10. Opbevaring af data

10.1 Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe som nødvendigt for at opfylde de formål, vi har indsamlet dem til, og i overensstemmelse med vores interne politik for opbevaring af data, herunder med henblik på at opfylde eventuelle juridiske, regnskabsmæssige eller rapporteringskrav.

10.2 For at bestemme den passende opbevaringsperiode for personoplysninger tager vi hensyn til mængden, arten og følsomheden af personoplysningerne, den potentielle risiko for skade som følge af uautoriseret brug eller videregivelse af dine personoplysninger, de formål, som vi behandler dine personoplysninger til, og om vi kan nå disse formål på anden vis, samt de gældende lovkrav.

10.3 Ifølge loven skal vi opbevare grundlæggende oplysninger om vores kunder (herunder kontakt-, identitets-, finans- og transaktionsdata) i syv år, efter at de ophører med at være kunder, af skattemæssige og andre juridiske årsager.

10.4 Under visse omstændigheder kan du bede os om at slette dine data: se nedenfor for yderligere oplysninger.

10.5 Under visse omstændigheder kan vi anonymisere dine personlige oplysninger (så de ikke længere kan forbindes med dig) til forsknings- eller statistiske formål, og i så fald kan vi bruge disse oplysninger på ubestemt tid uden yderligere meddelelse til dig.

12. Ordliste

12.1 Lovligt grundlag

 1. "Databeskyttelseslove" betyder al gældende databeskyttelses- og privatlivets fredlovgivning, der er gældende fra tid til anden, herunder, uden begrænsning og hvor det er relevant, (i) den generelle databeskyttelsesforordning (EURegulering 2016/679) ("GDPR"); (ii) GDPR som den udgør en del af lovgivningen i Det Forenede Kongerige i henhold til afsnit 3 i European Union (Withdrawal)Act 2018 og UK Data Protection Act 2018; (ii) EU's direktiv om privatlivets fred og elektronisk kommunikation 2002/58/EF; (iv) California Consumer Privacy Act of 2018, al national gennemførelseslovgivning og alle gældende bindende retningslinjer og adfærdskodekser udstedt af en tilsynsmyndighed eller anden relevant tilsynsmyndighed.'
 2. "personoplysninger" : enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person (en "registreret"); en identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet for den pågældende fysiske person.
 3. "Legitim interesse" betyder vores virksomheds interesse i at drive og administrere vores virksomhed for at gøre det muligt for os at give dig det bedste tilbud og den bedste og mest sikre oplevelse; vi sikrer os, at vi overvejer og afvejer enhver potentiel indvirkning på dig (både positiv og negativ) og dine rettigheder, før vi behandler dine personoplysninger i vores legitime interesser; vi bruger ikke dine personoplysninger til aktiviteter, hvor vores interesser er vigtigere end virkningerne for dig (medmindre vi har dit samtykke eller på anden måde er forpligtet eller tilladt ved lov); du kan få yderligere oplysninger om, hvordan vi vurderer vores legitime interesser i forhold til eventuelle potentielle virkninger for dig i forbindelse med specifikke aktiviteter, ved at kontakte os på privacy@wayflyer.com
 4. "opfyldelse af en kontrakt": behandling af dine oplysninger, når det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i, eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning, inden en sådan kontrakt indgås.
 5. "Overholdelse af en lovmæssig eller reguleringsmæssig forpligtelse" betyder behandling af dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at overholde en lovmæssig eller reguleringsmæssig forpligtelse, som vi er underlagt.

12.2 Tredjeparter

 1. Interne tredjeparter; andre virksomheder i Wayflyer-koncernen, som leverer IT- og systemadministrationstjenester og markedsføringstjenester til Wayflyer-koncernen.

b. Eksterne tredjeparter

 1. tjenesteudbydere, forretningspartnere og agenturer, der er ansat til at levere de tjenester, der er beskrevet i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, altid inden for rammerne af en passende aftale mellem os;
 2. professionelle rådgivere, der fungerer som behandlere eller registeransvarlige, herunder advokater, bankfolk, revisorer og forsikringsselskaber, der leverer konsulent-, bank-, juridiske, forsikrings- og regnskabstjenester, og
 3. Revenue Commissioners i Irland, reguleringsmyndigheder og andre myndigheder, der handler som registerførere eller fælles registeransvarlige med hjemsted i Irland, og som under visse omstændigheder kræver indberetning af behandlingsaktiviteter.

13. Ændringer i meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi forbeholder os til enhver tid ret til at ændre vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis vi foretager ændringer, vil vi sende dem og vil på denne side angive fortrolighedserklæringens nye ikrafttrædelsesdato. Tjek venligst denne side fra tid til anden for at tage notits af eventuelle ændringer, vi foretager, da de er bindende for dig.

Ikrafttrædelsesdato 14. oktober 2022